JKF UTBILDNING är ett svenskt företag som förser världen med lättbegripliga, internet webinarier och fysiska utbildningar, i affärsjuridik och ekonomi för ägare, styrelse och VD i bolag och föreningar.

5 900,00 kr

Förbättra lönsamheten i företaget - med hjälp av kunskaper i juridik

5 900,00 kr

Förbättra lönsamheten i företaget - med hjälp av kunskaper i ekonomi

5 900,00 kr

Styrelsearbete i aktiebolag (juridik och ekonomi)

5 900,00 kr

Affärsjuridik för styrelse och VD i aktiebolag

5 900,00 kr

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Gratis

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag, e-learning