19 750,00 kr

Affärsjuridik och Beskattningsrätt

6 800,00 kr

Styrelsearbete i aktiebolag (juridik och ekonomi)

6 800,00 kr

Beskattning fåmansföretag

6 800,00 kr

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

6 800,00 kr

Avtalsrätt

1 950,00 kr

Avtalsrätt - Webinarium (3 timmar)