5 300,00 kr

Fåmansföretagsbeskattning, Västerås den 23 april

5 300,00 kr

Beskattningsregler för enskild näringsidkare, Västerås den 16 april

495,00 kr

Webinarium 22/3 kl 18-19 Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, ekonomi

2 800,00 kr

Distanskurs - via internet Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar

4 550,00 kr

Distanskurs - via internet Styrelsearbete i aktiebolag

795,00 kr

Webinarium 10/4 kl 18-19 Styrelsearbete i aktiebolag, juridik