5 300,00 kr

Entreprenadjuridik, Västerås den 8 mars

3 800,00 kr

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, Västerås den 19 mars

5 300,00 kr

Styrelsearbete i aktiebolag, Västerås den 21 mars

495,00 kr

Webinarium 8/3 kl 18-19 Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, juridik

1 950,00 kr

Webinarium 22/3 kl 10-12 Avtalsrätt

5 300,00 kr

Fåmansföretagsbeskattning, Västerås den 23 april