6 800,00 kr

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Utan kostnad

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag, e-learning

1 995,00 kr

Styrelsearbete i aktiebolag, ekonomi - Webinarium (2 timmar)

599,00 kr

Investeringskalkyler Filmens längd 60 min

Investeringskalkyler - Föreläsning 60 minuter