Gratis

Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag, e-learning

Gratis

Avtalslagen - anbud och accept, e-kurs

Gratis utbildning rörande reglerna, i kapitel 1 avtalslagen, om anbud och accept