Kompetensutveckling

Prova, gratis, en JKF Utbildning

Genom att anmäla Dig till den här korta kursen (ca 30 min) får du lära hur bundenhet uppkommer genom reglerna om anbud och accept. Kursen innehåller tre korta filmer á 10 minuter och efter varje film får du några enkla kontrollfrågor att besvara för att kontrollera dig själv att du förstår innehållet i filmerna.

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter

  • Förstå begreppet "ren accept"

  • Tillämpa den "legala acceptfristen"

  • Förstå begreppet "oren accept"

  • Förstå konsekvenserna av att lämna ett avslag på ett anbud

  • Förstå begreppet "passivitetsbunden"

  • Förstå konsekvenserna av att uppfordra någon att inkomma med ett anbud

Pris