Avtalsrätt

Västerås 11 februari 2019 
Stockholm 5 september 2019


Pris 6 800 kr (exkl. moms)

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här 

Avtalsrätt

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med avtalsrättsliga frågeställningar antingen i egenskap av leverantör eller beställare.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i avtalsrätt

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt,
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal

INNEHÅLL

 • Personrätt (Termer)
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person
  • Juridisk person
  • Rättskapacitet
  • Rättslig handlingsförmåga

 • Avtalsrätt
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)
  • Fullmaktstyper
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Standardavtalsrätt
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal

UNDERVISNINGSFORM

Föreläsning

LOKAL

Kursen ges i Västerås och i Stockholm (lokal meddelas senast 10 dgr före kursstart)

TID

Västerås 11 februari 2019 kl 09-16
Stockholm 5 september 2019 kl 09-16

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål. 

PRIS

6 800 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation och fm kaffe
ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna tillämpa grundläggande regler rörande personrätt

Kunna tillämpa avtalslagens regler om anbud och accept

Kunna tillämpa avtalslagens regler om fullmakt

Pris 6 800 kr (exkl. moms)

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här