BOKFÖRING

Föreläsning 2 tim 36 min

Den här sammanställningen av föreläsningar ger dig de grundläggande kunskaperna i bokföring och bokslut. Vi går igenom bokföringens regelverk och begreppen som används inom redovisningen. Du får lära dig debet och kredit och hur man konterar ett antal affärshändelser. Vi går igenom skillnaderna mellan en resultaträkning och en balansräkning och du får se hur olika affärshändelser påverkar resultaträkningen och balansräkningen. Vi går också igenom hur varulagervärdering påverkar resultatet och hur avskrivningar på inventarier hanteras. Vi avslutar med hur moms bokförs och hur den påverkar resultaträkningen och balansräkningen.

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna hitta gällande redovisningsnormer

Kunna bokföra vanliga affärshändelser

Förstå innebörden av god redovisningssed

Kunna grundprinciperna för bokslut

Kunna den dubbla bokföringens system

Kunna bokföra affärshändelser med moms

Pris 699 kr (exkl. moms)

Tillgång till filmen i 30 dagar

Direkt efter betalning erhåller du inloggning för att kunna titta på filmen.