BOKFÖRING

Föreläsning 2 tim 36 min

Den här sammanställningen av föreläsningar ger dig de grundläggande kunskaperna i bokföring och bokslut. Vi går igenom bokföringens regelverk och begreppen som används inom redovisningen. Du får lära dig debet och kredit och hur man konterar ett antal affärshändelser. Vi går igenom skillnaderna mellan en resultaträkning och en balansräkning och du får se hur olika affärshändelser påverkar resultaträkningen och balansräkningen. Vi går också igenom hur varulagervärdering påverkar resultatet och hur avskrivningar på inventarier hanteras. Vi avslutar med hur moms bokförs och hur den påverkar resultaträkningen och balansräkningen.

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter

  • Kunna hitta gällande redovisningsnormer

  • Kunna bokföra vanliga affärshändelser

  • Förstå innebörden av god redovisningssed

  • Kunna grundprinciperna för bokslut

  • Kunna den dubbla bokföringens system

  • Kunna bokföra affärshändelser med moms

Tillgång till filmen i 30 dagar

Direkt efter betalning erhåller du inloggning för att kunna titta på filmen.