Beskattning enskild näringsidkare


Webinarium, 25 oktober 2021

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med beskattning av enskilda näringsidkare såsom enakild näringsidkare, rådgivare, redovisningskonsult eller revisor.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i beskattningsrätt rörande enskilda näringsidkare

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna förstå skillnaden mellan förenklat årsbokslut och årsbokslut,
 • kunna reglerna om positiv och negativ räntefördelning,
 • kunna reglerna om periodiseringsfonder,
 • kunna reglerna om expansionsfond,
 • kunna beräkna utrymmet för pensionssparavdrag,
 • kunna beräkna skatten för enskilda näringsidkare,
 • kunna upprätta blankett NE och
 • kunna förstå de långsiktiga konsekvenserna av olika skatteplaneringsalternativ

INNEHÅLL

 • Definitioner
  • Förenklat årsbokslut
  • Räntefördelning
  • Periodiseringsfond
  • Expansionsfond
  • Pensionssparavdrag
  • Egenavgifter

 • Beräkningar
  • Räntefördelning
  • Periodiseringsfond
  • Expansionsfond
  • Pensionssparavdrag
  • Egenavgifter

 • Skatteprogram, Visma Skatt Proffs
  • Enskild näringsverksamhets kalkyl
  • Simuleringar
  • Skapa relevanta deklarationsblanketter


UNDERVISNINGSFORM

Webinarium

PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.

TID

Webinarium, 25 oktober 2021 kl 09-16

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål. 

PRIS

5 900 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.Krister utnämndes till årets lärare år 2016av mälekon på Mälardalens högskola (EST)CV Krister Frost

Färdigheter

Include a list of items to support the central theme of your page. Bulleted lists are a great way to parse information into digestible pieces.

 • Kunna beräkna positiv och negativ räntefördelning

 • Kunna beräkna underlaget för pensionssparavdrag

 • Kunna beräkna avsättning till periodiseringsfond

 • Kunna förklara konsekvenserna av olika skatteplaneringsalternativ

 • Kunna beräkna avsättningen till expansionsfond

 • Kunna upprätta relevanta deklarationsblanketter

Reviews

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här