Entreprenadjuridik

Stockholm 24 januari 2019 kl 09-16
Västerås 7 maj 2019 kl 09-16
Stockholm 16 september 2019 kl 09-16
Västerås 17 oktober 2019 kl 09-16

Entreprenadjuridik

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågeställningar antingen i egenskap av leverantör eller beställare.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt,
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal
 • kunna tolka och tillämpa bestämmelserna i AB04,
 • kunna tolka och tillämpa bestämmelserna i ABT06,
 • kunna redogöra för fördelarna respektive nackdelarna med olika formar av tvistelösning

INNEHÅLL

 • Personrätt (Termer)
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person
  • Juridisk person
  • Rättskapacitet
  • Rättslig handlingsförmåga

 • Avtalsrätt
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)
  • Fullmaktstyper
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Standardavtalsrätt
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal

 • Entreprenadavtal
  • AB04
  • ABT06

 • Tvistelösning
  • Allmän domstol
  • Skiljedom


UNDERVISNINGSFORM

Föreläsning

LOKAL

Kursen ges i Västerås och Stockholm (lokal meddelas senast 10 dgr före kursstart)

TID

Stockholm 24 januari 2019 kl 09-16
Västerås 7 maj 2019 kl 09-16
Stockholm 16 september 2019 kl 09-16
Västerås 17 oktober 2019 kl 09-16

PRIS

6 800 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation, fm kaffe, lunch och em kaffe

ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna tillämpa grundläggande regler rörande personrätt

Kunna tolka och tillämpa betsämmelserna i AB04

Kunna tillämpa avtalslagens regler om anbud och accept

Kunna tolka och tillämpa betsämmelserna i ABT06

Kunna tillämpa avtalslagens regler om fullmakt

Kunna förstå sklilnaderna mellan olika former av tvistelösning

Referenser

Pris 6 800 kr (exkl. moms)