Entreprenadjuridik


Individuellt Webinarium
Nästa tillfälle: enligt överenskommelse

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågeställningar antingen i egenskap av leverantör eller beställare.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt,
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal
 • kunna tolka och tillämpa bestämmelserna i AB04,
 • kunna tolka och tillämpa bestämmelserna i ABT06,
 • kunna redogöra för fördelarna respektive nackdelarna med olika formar av tvistelösning

INNEHÅLL

 • Personrätt (Termer)
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person
  • Juridisk person
  • Rättskapacitet
  • Rättslig handlingsförmåga

 • Avtalsrätt
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)
  • Fullmaktstyper
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Standardavtalsrätt
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal

 • Entreprenadavtal
  • AB04
  • ABT06

 • Tvistelösning
  • Allmän domstol
  • Skiljedom


UNDERVISNINGSFORM

Individuellt Webinarium


PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.


TID

Nästa tillfälle: enligt överenskommelse


KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
 Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du får 60% -79% av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med godkänt resultat uppnått kursens lärandemål. Om du får 80% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med Väl Godkänt resultat uppnått kursens lärandemål.


PRIS

5 900 kr (exkl. moms) vid individuell undervisning
(gruppundervisning begär offert)


Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.


ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter efter kursen

 • Kunna tillämpa grundläggande regler rörande personrätt

 • Kunna tolka och tillämpa betsämmelserna i AB04

 • Kunna tillämpa avtalslagens regler om anbud och accept

 • Kunna tolka och tillämpa betsämmelserna i ABT06

 • Kunna tillämpa avtalslagens regler om fullmakt

 • Kunna förstå sklilnaderna mellan olika former av tvistelösning

Kontakt för bokning av Webinarium:
skicka mail eller ring 021-18 07 54