Entreprenadjuridik

Webinarium, 25 augusti 2020
Webinarium 15 oktober 2020
Webinarium 6 april 2021
Webinarium 2 juni 2021
Webinarium 24 augusti 2021
Webinarium 11 oktober 2021

Pris 5 900 kr (exkl. moms)

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här 


Entreprenadjuridik

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågeställningar antingen i egenskap av leverantör eller beställare.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt,
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal
 • kunna tolka och tillämpa bestämmelserna i AB04,
 • kunna tolka och tillämpa bestämmelserna i ABT06,
 • kunna redogöra för fördelarna respektive nackdelarna med olika formar av tvistelösning

INNEHÅLL

 • Personrätt (Termer)
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person
  • Juridisk person
  • Rättskapacitet
  • Rättslig handlingsförmåga

 • Avtalsrätt
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)
  • Fullmaktstyper
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Standardavtalsrätt
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal

 • Entreprenadavtal
  • AB04
  • ABT06

 • Tvistelösning
  • Allmän domstol
  • Skiljedom


UNDERVISNINGSFORM

Webinarium

PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.

TID

Webinarium, 25 augusti 2020 kl 09-16
Webinarium, 15 oktober 2020 kl 09-16
Webinarium, 6 april 2021 kl 09-16
Webinarium, 2 juni 2021 kl 09-16
Webinarium, 24 augusti 2021 kl 09-16
Webinarium, 11 oktober 2021 kl 09-16

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål. 

PRIS

5 900 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna tillämpa grundläggande regler rörande personrätt

Kunna tolka och tillämpa betsämmelserna i AB04

Kunna tillämpa avtalslagens regler om anbud och accept

Kunna tolka och tillämpa betsämmelserna i ABT06

Kunna tillämpa avtalslagens regler om fullmakt

Kunna förstå sklilnaderna mellan olika former av tvistelösning

Referenser

Pris 5 900 kr (exkl. moms)

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här