Beskattning fåmansföretag

Västerås
2 oktober 2018
kl 09-16


Fåmansföretag (3:12 regler)

Vill Du lära dig mer?

Du kommer inte att ångra Dig!

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med beskattning av delägare i fåmansföretag

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i beskattningsrätt rörande fåmansföretag och deras ägare

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna definiera begreppet fåmansföretag,
 • kunna definiera begreppet kvalificerad andel,
 • kunna beräkna alternativa anskaffningskostnader,
 • kunna beräkna lönebaserat utrymme och förstå dess konsekvenser,
 • kunna beräkna gränsbelopp,
 • kunna beräkna skatten på aktieutdelning,
 • kunna beräkna skatten vid försäljning av kvalificerade andelar och
 • kunna upprätta blankett K10

INNEHÅLL

 • Definitioner
  • Fåmansföretag
  • Utökade fåmansföretagsbegreppet
  • Kvalificerad andel
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattning av utdelning och kapitalvinst

 • Beräkningar
  • Alternativa omkostnadsbelopp
  • Lönebaserat utrymme
  • Årets gränsbelopp
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattad kapitalvinst
  • Maximiregler-utdelning
  • Maximiregler-kapitalvinst

 • Skatteprogram, Visma Skatt Proffs
  • Fåmansföretagskalkylen
  • Simuleringar
  • Skapa blankett K10


UNDERVISNINGSFORM

Föreläsning

LOKAL

Kursen ges i Västerås (lokal meddelas senast 10 dgr före kursstart)

TID

2 oktober 2018 kl 09-16

PRIS

6 800 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation, fm kaffe, lunch och em kaffe

ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna definiera begreppet fåmansföretag

Kunna beräkna skatten på aktieutdelning

Kunna definiera begreppet kvalificerad andel

Kunna beräkna skatten på kapitalvinster

Kunna beräkna gränsbeloppet

Kunna upprätta blankett K10

Pris 6 800 kr (exkl.moms)