Beskattning fåmansföretag

Individuellt Webinarium
Nästa tillfälle: enligt överenskommelse


Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med beskattning av delägare i fåmansföretag, såsom ägare, redovisningskonsult eller revisor.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i beskattningsrätt rörande fåmansföretag och deras ägare

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna definiera begreppet fåmansföretag,
 • kunna definiera begreppet kvalificerad andel,
 • kunna beräkna alternativa anskaffningskostnader,
 • kunna beräkna lönebaserat utrymme och förstå dess konsekvenser,
 • kunna beräkna gränsbelopp,
 • kunna beräkna skatten på aktieutdelning,
 • kunna beräkna skatten vid försäljning av kvalificerade andelar och
 • kunna upprätta blankett K10

INNEHÅLL

 • Definitioner
  • Fåmansföretag
  • Utökade fåmansföretagsbegreppet
  • Kvalificerad andel
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattning av utdelning och kapitalvinst

 • Beräkningar
  • Alternativa omkostnadsbelopp
  • Lönebaserat utrymme
  • Årets gränsbelopp
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattad kapitalvinst
  • Maximiregler-utdelning
  • Maximiregler-kapitalvinst

 • Skatteprogram, Visma Skatt Proffs
  • Fåmansföretagskalkylen
  • Simuleringar
  • Skapa blankett K10


UNDERVISNINGSFORM

Individuellt Webinarium


PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.


TID

Nästa tillfälle: enligt överenskommelse


KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
 Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du får 60% -79% av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med godkänt resultat uppnått kursens lärandemål. Om du får 80% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med Väl Godkänt resultat uppnått kursens lärandemål.


PRIS

5 900 kr (exkl. moms) vid individuell undervisning
(gruppundervisning begär offert)


Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter efter kursen

 • Kunna definiera begreppet fåmansföretag

 • Kunna beräkna skatten på aktieutdelning

 • Kunna definiera begreppet kvalificerad andel

 • Kunna beräkna skatten på kapitalvinster

 • Kunna beräkna gränsbeloppet

 • Kunna upprätta blankett K10

Kontakt för bokning av Webinarium:
skicka mail eller ring 021-18 07 54