Beskattning fåmansföretag

Webinarium 21 april 2021
Webinarium 27 oktober 2021   


Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här  

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med beskattning av delägare i fåmansföretag, såsom ägare, redovisningskonsult eller revisor.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i beskattningsrätt rörande fåmansföretag och deras ägare

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna definiera begreppet fåmansföretag,
 • kunna definiera begreppet kvalificerad andel,
 • kunna beräkna alternativa anskaffningskostnader,
 • kunna beräkna lönebaserat utrymme och förstå dess konsekvenser,
 • kunna beräkna gränsbelopp,
 • kunna beräkna skatten på aktieutdelning,
 • kunna beräkna skatten vid försäljning av kvalificerade andelar och
 • kunna upprätta blankett K10

INNEHÅLL

 • Definitioner
  • Fåmansföretag
  • Utökade fåmansföretagsbegreppet
  • Kvalificerad andel
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattning av utdelning och kapitalvinst

 • Beräkningar
  • Alternativa omkostnadsbelopp
  • Lönebaserat utrymme
  • Årets gränsbelopp
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattad kapitalvinst
  • Maximiregler-utdelning
  • Maximiregler-kapitalvinst

 • Skatteprogram, Visma Skatt Proffs
  • Fåmansföretagskalkylen
  • Simuleringar
  • Skapa blankett K10


UNDERVISNINGSFORM

Webinarium

PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.

TID

Webinarium 21 april 2021 kl 09-16
Webinarium 27 oktober 2021 kl 09-16

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål. 

PRIS

5 900 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.Krister utnämndes till årets lärare år 2016av mälekon på Mälardalens högskola (EST)CV Krister Frost

Färdigheter

Include a list of items to support the central theme of your page. Bulleted lists are a great way to parse information into digestible pieces.

 • Kunna definiera begreppet fåmansföretag

 • Kunna beräkna skatten på aktieutdelning

 • Kunna definiera begreppet kvalificerad andel

 • Kunna beräkna skatten på kapitalvinster

 • Kunna beräkna gränsbeloppet

 • Kunna upprätta blankett K10

Reviews

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här