Beskattning fåmansföretag

Kursdatum:

Västerås  2 oktober 2018  kl 09-16

Stockholm 22 januari 2019 kl 09-16

Stockholm 9 april 2019 kl 09-16

Stockholm 22 augusti 2019 kl 09-16

Västerås 21 oktober 2019 kl 09-16


Beskattning Fåmansföretag

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med beskattning av delägare i fåmansföretag, såsom ägare, redovisningskonsult eller revisor.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper i beskattningsrätt rörande fåmansföretag och deras ägare

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna definiera begreppet fåmansföretag,
 • kunna definiera begreppet kvalificerad andel,
 • kunna beräkna alternativa anskaffningskostnader,
 • kunna beräkna lönebaserat utrymme och förstå dess konsekvenser,
 • kunna beräkna gränsbelopp,
 • kunna beräkna skatten på aktieutdelning,
 • kunna beräkna skatten vid försäljning av kvalificerade andelar och
 • kunna upprätta blankett K10

INNEHÅLL

 • Definitioner
  • Fåmansföretag
  • Utökade fåmansföretagsbegreppet
  • Kvalificerad andel
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattning av utdelning och kapitalvinst

 • Beräkningar
  • Alternativa omkostnadsbelopp
  • Lönebaserat utrymme
  • Årets gränsbelopp
  • Gränsbelopp
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Tjänstebeskattad kapitalvinst
  • Maximiregler-utdelning
  • Maximiregler-kapitalvinst

 • Skatteprogram, Visma Skatt Proffs
  • Fåmansföretagskalkylen
  • Simuleringar
  • Skapa blankett K10


UNDERVISNINGSFORM

Föreläsning

LOKAL

Kursen ges i Västerås och Stockholm (lokal meddelas senast 10 dgr före kursstart)

TID

Västerås 2 oktober 2018 kl 09-16
Stockholm 22 januari 2019 kl 09-16
Stockholm 9 april 2019 kl 09-16
Stockholm 22 augusti 2019 kl 09-16
Västerås 21 oktober 2019 kl 09-16


PRIS

6 800 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation, fm kaffe, lunch och em kaffe

ÖVRIGT

JKF UTBILDNINGS Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna definiera begreppet fåmansföretag

Kunna beräkna skatten på aktieutdelning

Kunna definiera begreppet kvalificerad andel

Kunna beräkna skatten på kapitalvinster

Kunna beräkna gränsbeloppet

Kunna upprätta blankett K10

Pris 6 800 kr (exkl.moms)