Företagsekonomi för styrelse och VD i aktiebolag, e-learning (11 veckor)

Prova på!

Första veckan gratis

Målgrupp

Den här e-kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande, till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi som är relevant för dig i egenskap av ägare, styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag.

LÄRANDEMÅL


Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna grundläggande bokföringsregler,
 • kunna tolka en resultat- och balansräkning,
 • kunna läsa och förstå en årsredovisning
 • kunna läsa och förstå en budget
 • Kunna beräkna och förstå de vanligaste nyckeltalen
 • kunna upprätta och tolka investeringskalkyler
 • kunna förstå principerna i en underhållsplan

INNEHÅLL

 • Ekonomi
  • Löpande bokföring
   • debet och kredit
   • ekonomiska begrepp

  • Resultaträkning
   • Tolka och förstå en resultaträkning

  • Balansräkning
   • Tolka och förstå en balansräkning

  • Årsredovisning
   • Tolka och förstå en årsredovisning

  • Budget
   • Likviditetsbudget
   • Resultatbudget

  • Nyckeltal
   • Soliditet
   • Likviditet
   • Vinstmarginal
   • Räntabilitet
   • Lagrets omsättningshastighet

  • Investeringskalkyler
   • Pay off
   • Nuvärde
   • Internränta
   • Kalkylränta

  • Underhållsplan (fastigheter)
   • Tolka och förstå en underhållsplan


UNDERVISNINGSFORM

Distans e-learning

LOKAL

Framför din dator, surfplatta eller smartphone.

TID

Valfri starttid
Kurslängd: 11 veckor
Tillgänglig: 365 kalenderdagar

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål. 

PRIS

5 800 kr (exkl. moms)

Prova på! Första veckan Gratis.
Utan förpliktelser.

Pris inklusive kursdokumentation och fri tillgång för en person under 365 kalenderdagar.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNING:s Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna läsa och förstå en resultaträkning och en balansräkning

Kunna uppräta och tolka en investeringskalkyl

Kunna läsa och förstå en likviditetsbudget och en resultatbudget

Kunna beräkna och tolka viktiga nyckeltal

Kunna läsa och förstå en årsredovisning

Kunna förstå och tolka en underhållsplan

Pris

Gratis Första veckan gratis! Gå med utan kostnad