Internutbildning

Säkerställ att all personal har de kunskaper och den kompetens som behövs för att möta framtidens krav

Internutbildning

JKF UTBILDNING är ett företag som förser världen med utbildningar som är enkla att förstå och som ger dig högre kompetens, på kortare tid och därmed till en lägre kostnad genom att vi, som utbildningsanordnare, kan förena ämneskunskap, bra pedagogik och informationsteknik (IT). Vi genomför utbildningar på traditionellt sätt, dvs fysiska utbildningar, distansutbildningar (e-learning) och JKF-Webinarier.

Om Internutbildning

JKF UTBILDNING erbjuder också företagsinterna utbildningar som kan skräddarsys baserat på dina behov. Ibland är det svårt att hinna med att åka iväg på en utbildning och då kan vi komma till ert företag och genomföra utbildningen, alternativt göra en e-utbildning med hjälp av inspelade föreläsningar, kontrollfrågor och lärarledda webinarier över nätet. Utbildningen kan också förläggas externt i en konferenslokal eller som internat på någon kursgård. Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra företagsinterna utbildningar.


Du väljer och vi levererar så att du får en anpassad utbildning, efter dina behov, på den plats du önskar, med den kombination av föreläsningar, JKF-Webinarier och e-learning som passar dig och din personal bäst.

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Fördelar

Grundutbildning ger den kunskap som behövs

Fortbildning uppdaterar kunskaperna och bibehåller kompetensen

Kontinuerlig utbildning ger trygghet hos medarbetarna

En utbildningsplan för medarbetarna leder ofta till lägre personalomsättning

En skräddarsydd företagsintern utbildning tilfredsställer ditt företags unika behov av kompetens, för att möta framtiden

Genom en anpassad kombination av fysiska sammankomster, JKF-Webinarier och e-kurser uppnår du högre kompetens, utan att den löpande verksamheten blir lidande

Referenser