Investeringskalkyler

Föreläsning 60 minuter

Den här föreläsningen ger dig de grundläggande kunskaperna om investeringskalkylering. Vi definierar begreppet investering och ger olika exempel på i vilka sammanhang begreppet förekommer. Du får lära dig de olika investeringskalkylmetoderna såsom; payback metoden, nuvärdemetoden, internräntemetoden, annuitetsmetoden och differensmetoden. Du får lära dig vad kalkylränta är och hur samt av vem den fastställs. Du får en förklaring vad diskontering är och konsekvenserna av att välja olika diskonteringsräntor. 

Vi går ingående igenom hur du med hjälp av ett kalkylprogram, t.ex. MS Excel eller Google kalkylark bygger modeller av de olika investeringskalkyleringsmetoderna.

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter

  • Definiera begreppet investering

  • Tillämpa payback metoden

  • Tillämpa nuvärde metoden

  • Tillämpa internräntemetoden

  • Tillämpa annuitetsmetoden och differensmetoden

  • Definiera begreppet kalkylränta (diskoteringsränta)

Tillgång till filmen i 30 dagar

Direkt efter betalning erhåller du inloggning för att kunna titta på filmen.