Investeringskalkyler

Föreläsning 60 minuter

Den här föreläsningen ger dig de grundläggande kunskaperna om investeringskalkylering. Vi definierar begreppet investering och ger olika exempel på i vilka sammanhang begreppet förekommer. Du får lära dig de olika investeringskalkylmetoderna såsom; payback metoden, nuvärdemetoden, internräntemetoden, annuitetsmetoden och differensmetoden. Du får lära dig vad kalkylränta är och hur samt av vem den fastställs. Du får en förklaring vad diskontering är och konsekvenserna av att välja olika diskonteringsräntor. 

Vi går ingående igenom hur du med hjälp av ett kalkylprogram, t.ex. MS Excel eller Google kalkylark bygger modeller av de olika investeringskalkyleringsmetoderna.

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Definiera begreppet investering

Tillämpa payback metoden

Tillämpa nuvärde metoden

Tillämpa internräntemetoden

Tillämpa annuitetsmetoden och differensmetoden

Definiera begreppet kalkylränta (diskoteringsränta)

Pris 599 kr (exkl. moms)

Tillgång till filmen i 30 dagar

Direkt efter betalning erhåller du inloggning för att kunna titta på filmen.