Förbättra lönsamheten i företaget

med hjälp av kunskaper i företagsekonomi

Individuellt Webinarium
Nästa tillfälle: enligt överenskommelse

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till alla som vill lära sig hur lönsamhet skapas och kan förbättras med hjälp av kunskaper i företagsekonomi.

Om kursen

Lönsamhet i företag skapas genom att affärer genomförs. Affärer består av två delar, att köpa och att sälja. Båda delarna kan studeras utifrån ett juridiskt perspektiv eller utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I den här kursen studerar vi affärer utifrån det ekonomiska perspektivet med fokus på prisstrategier.

MÅL
Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper om begreppet lönsamhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv och hur dessa kunskaper kan tillämpas för att förbättra företagets lönsamhet.

LÄRANDEMÅL


Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna förstå "pris-processen" och dess betydelse för lönsamheten i företaget,
 • kunna de ekonomiska grundbegreppen,
 • kunna tolka en resultat- och balansräkning,
 • kunna grunderna i kalkylering,
 • kunna upprätta och använda resultatdiagram,
 • kunna beräkna och förstå de vanligaste nyckeltalen,
 • kunna upprätta och tolka investeringskalkyler och
 • kunna redogöra för och tillämpa de vanligaste prisstrategierna.

INNEHÅLL

 • Ekonomi
  • Ekonomiska grundbegrepp
   • Begrepp
   • Debet och Kredit
   • Resultaträkning
   • Balansräkning
   • Kapitalbindning
   • Kassaflödesanalys
   • Budgetering

  • Resultatdiagram
   • Fasta kostnader
   • Rörliga kostnader
   • Täckningsbidrag
   • Priselasticitet

  • Kalkylering
   • Självkostnadskalkyl
   • Påläggskalkyl
   • ABC-kalkylering

  • Nyckeltal
   • Soliditet
   • Likviditet
   • Vinstmarginal
   • Räntabilitet
   • Omsättningshastighet
   • Du Pont-modellen
   • Trånga sektioner

  • Investeringskalkyler
   • Pay back
   • Nuvärde
   • Internränta
   • Annuitet

  • Prisstrategier
   • Kostnadsbaserad prissättning
   • Konkurrensbaserad prissättning
   • Värdebaserad prissättning


UNDERVISNINGSFORM

Webinarium

PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.

TID

Nästa tillfälle: enligt överenskommelse

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du får 60% -79% av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med Godkänt resultat uppnått kursens lärandemål. Om du får 80% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med Väl Godkänt resultat uppnått kursens lärandemål.

PRIS

5 900 kr (exkl. moms) vid individuell undervisning
(gruppundervisning begär offert)

Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNING:s Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter efter kursen

 • Kunna läsa och förstå en resultaträkning och en balansräkning

 • Kunna uppräta och tolka en investeringskalkyl

 • Kunna upprätta och förstå olika produktkalkyler

 • Kunna beräkna och tolka viktiga nyckeltal

 • Kunna upprätta och förstå resultatdiagram

 • Kunna förstå och tillämpa olika prisstrategier

Kontakt för bokning av Webinarium:
skicka mail eller ring 021-18 07 54