Förbättra lönsamheten i företaget

med hjälp av kunskaper i juridik

Webinarium, 24 augusti 2020

Pris 5 900 kr (exkl.moms)

Boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala med faktura, klicka här  


Förbättra lönsamheten i företaget

med hjälp av kunskaper i juridik

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande och till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag.

Om Kursen

Lönsamhet i företag skapas genom att affärer genomförs. Affärer består av två delar, att köpa och att sälja. Båda delarna kan studeras utifrån ett juridiskt perspektiv eller utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I den här kursen studerar vi affärer utifrån det juridiska perspektivet med fokus på avtalsprocessen som kan delas in i tre delar; behöriga parter, avtalsbindning och fullgörelse.

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Kunskaper som är relevanta för dig i egenskap av, styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag.

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna förstå avtalsprocessens tre steg,
 • kunna de grundläggande reglerna om personrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal
 • kunna de grundläggande reglerna om köprätt, fordringsrätt och tvistelösning

INNEHÅLL

 • Personrätt
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person och juridisk person
  • Rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga
  • Firmatecknare

 • Avtalsrätt, del 1
  • Fullmakt
 • Avtalsrätt del 2
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)

 • Standardavtalsrätt
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Köprätt
  • Tvingande konsumentköprätt
  • Dispositiv köprätt
  • Internationell köprätt

 • Fordringsrätt
  • Skuldebrevslagen
  • Räntelagen
  • Preskriptionslagen

 • Tvistelösning
  • Allmänna domstolar
  • Förvaltningsdomstolar
  • Specialdomstolar
  • Skiljedom
  • Alternativa processer


UNDERVISNINGSFORM

Webinarium

PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.

TID

Webinarium, 24 augusti 2020 kl 9-16

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål. 

PRIS

5 900 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNING:s Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna de grundläggande reglerna inom personrätten

Kunna tillämpa de grundläggande om köprätt

Kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt

Kunna tillämpa de grundläggande reglerna om fordringsrätt

Kunna tillämpa reglerna i avtalslagen om anbud, accept och fullmakt

Kunna tillämpa de grundläggande reglerna om olika former av tvistelösning

Pris 5 900 kr (exkl moms)

Boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala med faktura, klicka här