Styrelsearbete i aktiebolag affärsjuridik och ekonomi

Webinarium 13 september 2021

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande, till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i den juridik och ekonomi som är relevant för dig i egenskap av ägare, styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag.

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna hitta, läsa och förstå utvalda delar ur aktiebolagslagen och andra relevanta föreskrifter och regler,
 • kunna de grundläggande ansvarsreglerna och hantera jävsfrågor på ett korrekt sätt
 • kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt
 • kunna förbereda effektiva styrelsemöten,
 • kunna använda effektiv mötesteknik,
 • kunna upprätta och följa upp en strategi för ägarfrågor
 • kunna grundläggande bokföringsregler,
 • kunna tolka en resultat- och balansräkning,
 • kunna läsa och förstå en årsredovisning
 • kunna läsa och förstå en budget
 • kunna förstå principerna i en underhållsplan
 • kunna de grundläggande skattereglerna för aktiebolag

INNEHÅLL

 • Vad är ett aktiebolag

 • Regler om styrelsearbetet
  • Lagar och förordningar
  • Myndighetsföreskrifter
  • Bolagsordning

 • Styrelsens ansvar
  • Inträde och utträde
  • Ordförandens uppdrag och ansvar
  • Övriga ledamöters uppdrag och ansvar
  • Lojalitetsplikt och jäv
  • Sekretess
  • Ansvarsfrihet
  • Företrädaransvar
  • Kapitalbrist
  • GDPR
  • Styrelseförsäkring
  • Arvoden och beskattning

 • Firmatecknare
  • Lagstadgad
  • Fullmakt

 • Styrelsemöten
  • Hur ofta
  • Kallelse
  • Dagordning
  • Beslutsunderlag
  • Time Management - Åtgärdslistor
  • Mötesteknik
  • Protokoll och arkivering

 • Organisation
  • Ägarfrågor
  • Aktieägaravtal
  • Styrelseinstruktion
  • VD instruktion

 • Ekonomi
  • Löpande bokföring
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Årsredovisning
  • Likviditetsbudget
  • Resultatbudget
  • Skatteregler


UNDERVISNINGSFORM

Webinarium

PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone

TID

Webinarium 13 september 2021 kl 09-16

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål.

PRIS

5 900 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNING:s Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter

 • Kunna hitta, läsa och tillämpa relevanta regler rörande aktiebolagets organisation

 • Kunna förstå innebörden av begreppet ansvarsfrihet

 • Kunna genomföra effektiva styrelsemöten

 • Kunna upprätta och genomföra en strategi för ägarfrågor

 • Kunna läsa och förstå en årsredovisning

 • Kunna läsa och förstå resultat- och likviditetsbudget

Säkra Din plats genom att boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här