Styrelsearbete i aktiebolag, ekonomi - Webinarium

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande, till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Webinariet

MÅL
Målet med Webinariet är att ge dig grundläggande kunskaper i ekonomi för aktiebolag.

LÄRANDEMÅL
Efter genomfört webinarium ska du:

 • kunna grundläggande bokföringsregler,
 • kunna tolka en resultat- och balansräkning,
 • kunna läsa och förstå en årsredovisning
 • kunna läsa och förstå en budget
 • kunna förstå principerna i en underhållsplan
 • kunna de grundläggande skattereglerna för aktiebolag

INNEHÅLL

Ekonomi

 • Löpande bokföring
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Årsredovisning
 • Likviditetsbudget
 • Resultatbudget
 • Skatteregler


UNDERVISNINGSFORM

JKF-Webinarium med interaktivitet

TID

2 timmar
Kontakta oss för information om nästa kurstillfälle

PRIS

1 995 kr exkl moms

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Lärandemål

 • Kunna grundläggande bokföringsregler

 • Kunna läsa och förstå en likviditetsbudget

 • Kunna tolka en resultat- och balansräkning

 • Kunna förstå principerna i en resultatbudget

 • Kunna läsa och förstå en årsredovisning

 • Kunna de grundläggande skatteregler för ett aktiebolag

Kontakt för bokning av Webinarium:
skicka mail eller ring 021-18 07 54