Styrelsearbete i aktiebolag, ekonomi - Webinarium


5 oktober 2020 kl 10-12

Styrelsearbete i aktiebolag, ekonomi - Webinarium

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande, till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Webinariet

MÅL
Målet med Webinariet är att ge dig grundläggande kunskaper i ekonomi för aktiebolag.

LÄRANDEMÅL
Efter genomfört webinarium ska du:

 • kunna grundläggande bokföringsregler,
 • kunna tolka en resultat- och balansräkning,
 • kunna läsa och förstå en årsredovisning
 • kunna läsa och förstå en budget
 • kunna förstå principerna i en underhållsplan
 • kunna de grundläggande skattereglerna för aktiebolag

INNEHÅLL

Ekonomi

 • Löpande bokföring
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Årsredovisning
 • Likviditetsbudget
 • Resultatbudget
 • Skatteregler


UNDERVISNINGSFORM

JKF-Webinarium med interaktivitet

TID

5 oktober 2020 kl 10-12

PRIS

1 995 kr exkl moms

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Lärandemål

Kunna grundläggande bokföringsregler

Kunna läsa och förstå en likviditetsbudget

Kunna tolka en resultat- och balansräkning

Kunna förstå principerna i en resultatbudget

Kunna läsa och förstå en årsredovisning

Kunna de grundläggande skatteregler för ett aktiebolag

Pris 1 995 kr (exkl. moms)