Styrelsearbete i aktiebolag, juridik - Webinarium

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande, till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Webinariet

MÅL
Målet med Webinariet är att ge dig grundläggande kunskaper i den juridik som är relevant för dig i egenskap av styrelseledamot i ett aktiebolag.

LÄRANDEMÅL
Efter genomfört webinarium ska du:

 • kunna hitta, läsa och förstå utvalda delar ur aktiebolagslagen och andra relevanta föreskrifter och regler,
 • kunna de grundläggande ansvarsreglerna och hantera jävsfrågor på ett korrekt sätt
 • kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt

INNEHÅLL

 • Vad är ett aktiebolag

 • Vilka regler måste styrelsen följa
  • Lagar och förordningar
  • Bolagsordning
  • Myndighetsföreskrifter

 • Styrelsens ansvar
  • Inträde och utträde
  • Ordförandens uppdrag och ansvar
  • Övriga ledamöters uppdrag och ansvar
  • Lojalitetsplikt och jäv
  • Sekretess
  • Ansvarsfrihet
  • Styrelseförsäkring
  • Arvoden och beskattning

 • Firmatecknare
  • Lagstadgad
  • Fullmakt


UNDERVISNINGSFORM

Individuellt Webinarium

TID

2 timmar
Nästa tillfälle: enligt överenskommelse

PRIS

1 995 kr exkl moms vid individuell undervisning
(gruppundervisning begär offert)

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Lärandemål

 • Kunna hitta, läsa och tillämpa relevanta regler rörande aktiebolag

 • Kunna hantera jävsreglerna på ett bra sätt

 • Kunna redogöra för de grundläggande ansvarsreglerna

 • Kunna tillämpa de grundläggande reglerna om firmateckning

 • Förstå innebörden av begreppet ansvarsfrihet

 • Kunna tllämpa reglerna om olika typer av fullmakter

Kontakt för bokning av Webinarium:
skicka mail eller ring 021-18 07 54