Styrelsearbete i aktiebolag, organisation - Webinarium

2 februari 2021 kl 10-12

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande, till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Webinariet

MÅL
Målet med Webinariet är att ge dig grundläggande kunskaper i styrelsemötesteknik och strategier för hantering av ägarfrågor.

LÄRANDEMÅL
Efter genomfört webinarium ska du:

 • kunna förbereda effektiva styrelsemöten,
 • kunna använda effektiv mötesteknik,
 • kunna förstå behovet av en strategi för ägarfrågor

INNEHÅLL

 • Styrelsemöten
  • Hur ofta
  • Kallelse
  • Dagordning
  • Beslutsunderlag
  • Time Management - Åtgärdslistor
  • Mötesteknik
  • Protokoll och arkivering

 • Organisation
  • Vad är ägarfrågor?
  • Vad är aktieägaravtal
  • Vad är en styrelseinstruktion
  • Vad är en VD instruktion


UNDERVISNINGSFORM

JKF-Webinarium med interaktivitet

TID

2 februari 2021 kl 10-12

PRIS

1 995 kr exkl moms

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.Krister utnämndes till årets lärare år 2016av mälekon på Mälardalens högskola (EST)CV Krister Frost

Lärandemål

Include a list of items to support the central theme of your page. Bulleted lists are a great way to parse information into digestible pieces.

 • Kunna förbereda effektiva styrelsemöten

 • Kunna använda effektiv mötesteknik

 • Kunna förstå vikten av att utarbeta en strategi för ägarfrågor

 • Kunna tllämpa reglerna om olika typer av fullmakter

Reviews