Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, ekonomi - Webinarium

25 juni 2020 kl 18-20

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, ekonomi - Webinarium

Vill Du lära dig mer?

Du kommer inte att ångra Dig!

Det här kursen riktar sig till dig som redan sitter i en bostadsrättsförenings styrelse, som ledamot eller ordförande och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Webinariet

MÅL
Målet med Webinariet är att ge dig grundläggande kunskaper i ekonomi för bostadsrättsföreningar.

LÄRANDEMÅL
Efter genomfört webinarium ska du:

 • kunna grundläggande bokföringsregler,
 • kunna tolka en resultat- och balansräkning,
 • kunna läsa och förstå en årsredovisning
 • kunna läsa och förstå en budget
 • kunna förstå principerna i en underhållsplan
 • kunna grundläggande skattereglerna för bostadsrättsföreningar

INNEHÅLL

Ekonomi

 • Löpande bokföring
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Årsredovisning
 • Budget
 • Underhållsplan
 • Skatteregler


UNDERVISNINGSFORM

JKF-Webinarium med interaktivitet

TID

25 juni 2020 kl 18-20

PRIS

1 495 kr exkl moms

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Lärandemål

Kunna grundläggande bokföringsregler

Kunna läsa och förstå en budget

Kunna tolka en resultat- och balansräkning

Kunna förstå principerna i en underhållsplan

Kunna läsa och förstå en årsredovisning

Kunna de grundläggande skatteregler för en bostadsrättsförening

Pris 1 495 kr (exklusive moms)