Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, juridik - Webinarium

15 juni 2020 kl 18-20

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, juridik - Webinarium

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som redan sitter i en bostadsrättsförenings styrelse, som ledamot eller ordförande och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Webinariet

MÅL
Målet med Webinariet är att ge dig grundläggande kunskaper i den juridik som är relevant för dig i egenskap av styrelseledamot i en bostadsrättsförening.

LÄRANDEMÅL
Efter genomfört webinarium ska du:

 • kunna hitta, läsa och förstå utvalda delar ur bostadsrättslagen och andra relevanta föreskrifter och regler,
 • kunna de grundläggande ansvarsreglerna och hantera jävsfrågor på ett korrekt sätt
 • kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt

INNEHÅLL

 • Vad är en bostadsrättsförening

 • Vilka regler måste styrelsen följa
  • Lagar och förordningar
  • Stadgar
  • Myndighetsföreskrifter

 • Styrelsens ansvar
  • Inträde och utträde
  • Ordförandens uppdrag och ansvar
  • Övriga ledamöters uppdrag och ansvar
  • Lojalitetsplikt och jäv
  • Sekretess
  • Ansvarsfrihet
  • Styrelseförsäkring
  • Arvoden och beskattning

 • Firmatecknare
  • Lagstadgad
  • Fullmakt


UNDERVISNINGSFORM

JKF-Webinarium med interaktivitet

TID

15 juni 2020 kl 18-20

PRIS

1 495 kr exkl moms

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Lärandemål

Kunna hitta, läsa och tillämpa relevanta regler rörande bostadsrättsföreningar

Kunna hantera jävsreglerna på ett bra sätt

Kunna redogöra för de grundläggande ansvarsreglerna

Kunna tillämpa de grundläggande reglerna om firmateckning

Förstå innebörden av begreppet ansvarsfrihet

Kunna tllämpa reglerna om olika typer av fullmakter

Pris 1 495 kr (exklusive moms)