Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, organisation - Webinarium

12 september 2019 kl 18-20
22 juni 2020 kl 18-20

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, organisation - Webinarium

Kompetensutveckling

Målgrupp

Det här kursen riktar sig till dig som redan sitter i en bostadsrättsförenings styrelse, som ledamot eller ordförande och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Webinariet

MÅL
Målet med Webinariet är att ge dig grundläggande kunskaper i styrelsemötesteknik och strategier för löpande medlemsinformation i en bostadsrättsförening.

LÄRANDEMÅL
Efter genomfört webinarium ska du:

 • kunna förbereda effektiva styrelsemöten,
 • kunna använda effektiv mötesteknik,
 • kunna upprätta och genomföra en strategi för medlemsinformation

INNEHÅLL

 • Styrelsemöten
  • Hur ofta
  • Kallelse
  • Dagordning
  • Beslutsunderlag
  • Time Management - Åtgärdslistor
  • Mötesteknik
  • Protokoll och arkivering

 • Medlemsinformation
  • Hur ofta
  • Innehåll
  • Hemsida
  • Sociala medier
  • Informationsmöten
  • Anslagstavlor
  • Intern tv
  • WebinarierUNDERVISNINGSFORM

JKF-Webinarium med interaktivitet

TID

12 september 2019 kl 18-20
22 juni 2020 kl 18-20

PRIS

1 495 kr exkl moms

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Lärandemål

Kunna förbereda effektiva styrelsemöten

Kunna använda effektiv mötesteknik

Kunna upprätta och genomföra en strategi för medlemsinformation

Kunna tllämpa reglerna om olika typer av fullmakter

Pris 1 495 kr (exklusive moms)