Allmänna villkor som gäller vid registrering till samtliga GRATIS JKF-webinarier.

1. Programvara
JKF-Webinarierna genomförs med stöd av programvaran Zoom. JKF Utbildning AB friskriver sig från allt ansvar rörande programvaran och eventuella konsekvenser vid användning av programvaran hos JKF UTBILDNING AB:s kunder.

2. Deltagarantal
Deltagarantalet är begränsat. 

3. Anmälan / avbokning
Anmälan till webinarium ska ske via JKF UTBILDNING AB :s webbportal, utbildning.jkf.se

4. Dina personuppgifter - Personuppgiftsförordningen (GDPR)
Se vår integritetspolicy

JKF UTBILDNING:s Integritetspolicy, daterad 2021-08-16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmänna villkor som gäller vid köp av samtliga JKF UTBILDNING AB:s JKF-Webinarier.

1. Programvara
JKF-Webinarierna genomförs med stöd av programvaran r Zoom. JKF Utbildning AB friskriver sig från allt ansvar rörande programvaran och eventuella konsekvenser vid installation av programvaran hos JKF UTBILDNING AB:s kunder.

2. Deltagarantal
Webinarierna ges individuellt (One2One) eller i grupp, efter överenskommelse.

3. Webinarieavgift
Webinarieavgiften anges exklusive 25% moms.

4. Betalning
Webinarieavgiften skall vara betald senast 1 timma före webinariet startar. Efter särskild överenskommelse kan faktura på webinarieavgiften sändas från JKF UTBILDNING AB, betalningsvillkor 30 dagar, dock senast 1 timma innan webinariestart.

5. Anmälan / avbokning
Anmälan till webinarium ska ske via JKF UTBILDNING AB :s webbportal, utbildning.jkf.se Anmälan är bindande.

Avbokning – webinarium

Avbokning till webinarium ska ske skriftligen till oss per brev, fax eller e-post. Vid avbokning senare än fyra veckor före webinariedag debiteras 25% av webinarieavgiften, senare än två veckor före webinariedag debiteras 50%. Vid avbokning senare än en vecka före webinariedag debiteras 100%. Vid sjukdom eller vård av barn, styrkt med läkarintyg, återbetalas webinarieavgiften minskad med en administrationsavgift på 250 kr. Vid förhinder att delta på webinariet kan platsen överlåtas, till annan person i samma företag, under förutsättning att JKF UTBILDNING AB erhåller en skriftlig ändringsanmälan, före webinariets början, med uppgift om namn, e-postadress och telefon nr till ersättaren. Ingen administrationsavgift uttages om en ersättare anmäles till webinariet.

6. Dina personuppgifter - Personuppgiftsförordningen (GDPR)
Se vår integritetspolicy

JKF UTBILDNING:s Integritetspolicy, daterad 2021-08-16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmänna villkor som gäller vid köp av samtliga JKF UTBILDNING AB:s fysiska utbildningar.

1. Utbildningsort
Utbildningslokalen ligger centralt placerad på respektive utbildningsort och meddelas senast tre arbetsdagar före utbildningen startar alternativt direkt vid anmälan.

2. Deltagarantal
Deltagarantalet är begränsat. Utbildningar med för lågt deltagarantal kommer ej att genomföras. Vid fulltecknad kurs tas deltagarna in från väntelista i den ordning anmälningarna inkommer. JKF UTBILDNING AB har rätt att ställa in en utbildning och om så sker återbetalas alla inbetalda kursavgifter avseende den inställda utbildningen. Några ersättningar därutöver utbetalas ej.

3. Kursavgift
Kursavgiften inkluderar föreläsningsdokumentation och i angivna fall, lunch och förfriskningar.

4. Betalning
Betalning sker enligt de alternativ som anges på webbportalen. Faktura på kursavgift, efter särskild överenskommelse, sänds från JKF UTBILDNING AB, betalningsvillkor 30 dagar, dock senast innan kursstart.

5. Anmälan / avbokning
Anmälan till seminarium ska ske via JKF UTBILDNING AB :s webbportal, utbildning.jkf.se Anmälan är bindande.

Avbokning till utbildning ska ske skriftligen till oss per brev, fax eller e-post. Vid avbokning senare än fyra veckor före seminariedag debiteras 25% av kursavgiften, senare än två veckor före seminariedag debiteras 50%. Vid avbokning senare än en vecka före utbildningens start debiteras 100%. Vid sjukdom eller vård av barn, styrkt med läkarintyg, återbetalas kursavgiften minskad med en administrationsavgift på 250 kr. Vid förhinder att delta på utbildning kan platsen överlåtas, till annan person i samma företag, under förutsättning att JKF UTBILDNING AB erhåller en skriftlig ändringsanmälan med uppgift om namn, e-postadress och telefon nr till ersättaren. Ingen administrationsavgift uttages om en ersättare anmäles till utbildningen.

6. Intyg
Deltagare som närvarit vid utbildningen erhåller ett intyg.

7. Dina personuppgifter - Personuppgiftsförordningen (GDPR)
Se vår integritetspolicy

JKF UTBILDNING:s Integritetspolicy, daterad 2021-08-16

Gäller från och med 2021-08-16